Starile multiple ale fiintei

(Rene Guenon)

ISBN: 973-87480-3-8
Anul aparitiei: 2006
Pagini: 160
Format: 12,7 X 19,7
Pret: 15.00 RON
Disponibila: NU

Descriere:
Ar fi imposibil să definim doctrina „Starilor multiple ale fiinţei”, căci orice definiţie ar limita sensul metafizic al acestei doctrine a cărei universalitate depăşeşte puterea de cuprindere a mentalului nostru: Căci prin raţiune şi prin imaginaţie e imposibil de înţeles miezul acestei doctrine care poate fi asimţit doar prin intuiţie intelctuală.
De multe ori, la lectura acestei cărţi, s-ar putea presupune că e vorba de multiplele aspecte cosmolohice şi antropologice ale lumii noastre, cu cele trei niveluri ale ei: grosier, subtil şi spiritual, când acestă lume corespunde, în realitate, numai uneia din multioplele lumi posibile.
Florin Mihaescu, din prefaţa la volumul „Stările multiple.....”
Noi toţi, forme vizibile şi invizibile ale Universului, provenim din Infinit; nu putem ieşi din el, ci suntem mereu legaţi de el prin esenţă; şi vom ramâne , dincolo de forme, în acest Infinit, căruia n-am încetat niciodată să-i fim molecule insesizabile, infinitezimale dar imperativ necesare.
Matigioi (Albert de Pouvourville) fragment de textul inclus in volum ce vine şi limpezeşte o parte a obscurităţii textului lui Rene GuenonConştiinţa este o condiţie de existenţă în anumite stari, ea este ceva particular, fie starii umane, fie altor stari individuale, constituind un element ncesar al Existenţei universale. Conştiinţa Eu-lui, acel simţ inerent individualităţii umane este numită mental. Intelectul este de ordin universal iar mentalul este de ordin pur individual. Pe de altă parte principiul fizic are o dublă natură, în afara elementului mental el cuprinde elementul sentimental sau emoţiile prin aceasta fiind mai apropiat de lumea corporală sau sensibilă. Doar ierarhizarea stărilor multiple în realizarea fiinţei totale permite înţelegerea din punct de vedere metafizic a ceea ce se numesc „ierarhii spirituale”. Orice fiinţă îşi poartă în sine destinul, numai că fiinţa condiţionată nu poate avea decât un destin relativ....

 

 

 

 


Telefon: 0359 – 401 697
E-mail: editura.aion@gmail.com

 

Description: Description: D:\img\bottom.jpg