Umpic’ Sacru umpic’ Profan

Ma nasc. Trai­esc. Mor. Sim­plu. Direct. Ratio­nal. Clar ca apa de munte. Cum am putea sa com­pli­cam aceas­ta ecu­atie? Cand accep­tam ca sun­tem doar adunatu­ra de fire care primesc si dau infor­matie. Sun­tem si suma infor­mati­ilor pe care le avem,  ast­fel cred ca in tim­pul evo­lu­tiei natu­ra a con­sid­er­at uti­la sto­carea infor­matiei si a facut creierul. Nervi si creier. Sange si muschi si oase. Organe si gan­duri. Cum se imbi­na toate. Armonie. Con­trast. Verde, gal­ben, rosu. Atat de sim­plu. Obiec­tiv. As zice mecanic.
Infor­ma­tia. Vine prin fire, este fil­tra­ta, anal­iza­ta, sto­ca­ta daca e nece­sar, reacce­sa­ta. Nu exista bine sau rau in natu­ra. Exista infor­matie. Ea este pura. Infor­ma­tia devine ast­fel vita­la. Trans­miterea ei esen­tiala supravi­e­tuirii.  ADN. Sim­plu. Ele­gant. Spi­ralat. Infor­ma­tia e trans­misa de la o gen­er­atie la alta. Pas­tra­ta imac­u­lat. Poate imbunatati­ta la inter­vale de timp nede­ter­mi­nate.
O reg­u­la de aur este aceea ca indi­vidul se adapteaza la natu­ra. Nu invers. Mii de ani de evo­lu­tie intr‑o spi­rala dubla trans­misa suc­ce­siv gen­er­ati­ilor, imbunatati­ta, vari­a­ta. Cum acce­sezi infor­ma­tia cand inveti doar cum sa fii un robot con­sum­ist. Cred ca ai nevoie de o paro­la, un “mar al lui Adam”, sa‑i zicem. Oda­ta ce musti din el… Dar, cine­va tre­buie sa ti‑l dea sa musti din el. Intrin­sec. Extrin­sec. Religie. Energie,suflet, spir­it. Posi­bil ca aceas­ta cheie sa fie ascun­sa in spatele cuvin­telor evi­dente, dar inter­pretarea lor sa se fi pier­dut in negu­ra de vre­mi. Dar nu de tot. Tra­di­tie si tra­di­tion­al­ism.
La fel de posi­bil e ca totul sa fie un nor de praf prin ochii dis­perati. Ochii dis­perati cau­ta sens aco­lo unde nu exista decat dor­in­ta de sig­u­ran­ta. Mergem prin via­ta nesig­uri si mereu intre­ba­tori. E bine oare ce fac?, asa se pro­cedeaza acum? Sun­tem incon­stient cau­ta­tori de apro­bare si de recunoast­ere. Vine prob­a­bil toc­mai din cauza ca in grup indi­vizii au rata mai mare de supravi­e­tuire decat sin­guri. Sin­gu­ratatea duce la nesig­u­ran­ta; nesig­u­ran­ta naste frica. Frica…Frica naste zei. Frica naste demoni.
Infor­ma­tia ramane sin­gu­rul ade­var imua­bil din aceas­ta lume. Gasirea ei, inter­pretarea ei, fil­trarea ei ar tre­bui sa fie prin­ci­palele ocu­patii ale noas­tre. Ratiune. Sen­ti­mente. Echili­brul lor armo­nizeaza. Yin si Yang. O infor­matie intere­san­ta este aceea ca, fara sa stim de ce, natu­ra are forme geo­met­rice pe care le favorizeaza. Lin­ie. Cerc. Tri­unghi. Patrat…Transformarea lor in sim­boluri, asocierea sim­bolurilor si mod­i­fi­carea lor pen­tru a devine sub­tile dau o put­ere de neimag­i­nat celor care stiu sa se uti­lizeze de ele. Un ochi for­mat pen­tru a recunoaste si inter­pre­ta aces­te sim­boluri este un ide­al spre care ar tre­bui sa aspi­ram. O alta infor­matie intere­san­ta este aceea ca eveni­mentele majore (si minore) din univers au o anu­mi­ta ciclic­i­tate, ascun­sa noua igno­ran­tilor si pro­fanilor. Ea, inter­pre­ta­ta de ochi iscusi­ti, aduce infor­matii nein­te­les de val­oroase. Se nasc ast­fel oameni sacral­iza­ti care pro­te­jeaza acest secret de ochi pro­fani. Pitagor­e­ici. Tem­pli­eri. Cathari. Roza-Cru­cieni. Rit­ul Scot­ian. Ilu­mi­nati. Mem­phis-Mis­raïm… Aso­ci­ate lor sunt diferite sim­boluri, mai evi­dente sau mai rafi­nate. Oameni ini­tiati. Oameni a caror minte pro­fana devine sacral­iza­ta.
Infor­ma­tia se divide ast­fel in sacra si profana…Un ade­var ramane imua­bil; ochii ce cau­ta, vor gasi.

Vreme trece, vreme vine,
Toate‑s vechi si noua toate;
Ce e rau si ce e bine
Tu te-ntre­a­ba si socoate;
Nu spera si nu ai tea­ma,
Ce e val ca val­ul trece;
De te-ndeam­na, de te chea­ma,
Tu ramâi la toate rece.

© 2011, Andreiul. All rights reserved.

comment (1)

  • March 1, 2011

    Zici ca indi­v­i­tu se adapteaza la natu­ra, pai poate asa e bine, poate asa con­statam ca ne putem adap­ta, ne putem schim­ba, poate ca ADN-ul are o infor­matie care poate fi activata…ca nu doar anu­mite boli se activeaza…dar noi am stu­di­at doar lucrurile rele care pot fi acti­vate. Acum abia incepem sa ne cunoast­em fortele si nu doar slab­i­ci­u­nile. Poate exista un fel de con­sti­in­ta care alege in ce natu­ra sa ne nastem ca sa ne fie bine si poate sa facem ceva aco­lo pen­tru natu­ra. Am invatat eco­sis­temele la scoala, fiecare isi are ros­tu, fara o piesa totu se poate duce de rapa.
    Ochii ce cau­ta fara prejude­cati, vor gasi. Ochii obser­va ceea ce gan­desti. In desert oamenii au iluzii. Cu ini­ma vom gasi, cu mintea vom jude­ca con­form dis­ci­plinelor sau cu mintea vom jude­ca con­form unde­lor simtite.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.