Miros de naftalina in tramvaie ultra-moderne


2da653860b97f56536a1331baebe-postCred ca asa facem diferenta intre civ­i­lizat si, hai sa nu spun bar­bar, as spune in curs de civ­i­lizare. Stand intr-un tram­vai, care cos­ta mai mult decat vor ago­nisi in toa­ta via­ta lor toti pasagerii la un loc, incon­ju­rat de un damf de naf­tali­na si pleznit peste fata de hainele ce erau in voga in anii ‘70-‘80, m-am trez­it, din apa­tia si indiferenta con­stan­ta cu care-mi tratez zilele, ca sa con­sti­en­tizez de ce roma­nia va fi pen­tru mult timp inca, o tara in care indi­vidul va accep­ta orice umil­in­ta, ori­cate min­ci­u­ni, ori­cate abuzuri la adresa drep­turilor, pe care nici nu si le stie, taxe peste impozite si fur­turi pe fata sau pe dos, toate astea, ata­ta timp cat nu i se va lua haina lui imbac­si­ta de naf­tali­na.

Deduc de aici ca o soci­etate este cu-atat mai prim­i­ti­va cu cat nevoile indi­vidu­lui primeaza dea­supra nevoilor colec­tiv­i­tatii. Prob­a­bil ca redusa la absurd doar, e atat de sim­pla prob­le­ma. Un set intreg de “meme” se propa­ga in cadrul aces­tor pop­u­latii in curs de civ­i­lizare, cred ca cea mai proem­i­nen­ta este ca tre­buie si eu sa fur stat­ul, deoarece el nu stie sa ges­tioneze banii pe care eu ii dau prin taxe, adi­ca ii ges­tioneaza redi­rec­tio­nan­du-i spre buzunarele acto­rilor care sunt desem­nati sa-si joace rolul  ca ne reprez­in­ta.

Inapoi la tram­vai, sunt inca fas­ci­nat de manecile roase, de gulerele imblan­ite si de miro­sul de traspi­ratie care emana din­tr-un mos care sta pe scaun in fata mea. Naf­tali­na si tran­spi­ratie de batrani.

Ma gan­deam la un moment dat sa incep sa dis­cut despre o carte pe luna. Mi-as fi dorit sa incep cu Michelan­ge­lo Buonar­roti, si mai exact cu “Ago­nie si Extaz” a lui Irv­ing Stone, un grig­ore din asta foarte tare, care si-a ocu­pat tim­pul scri­ind biografii. Ma intreb daca ital­ienii de atun­ci aveau un echiva­lent al naf­talinei de azi. Dar mai degra­ba cred ca si atun­ci era echiva­len­tul oame­nilor care se imbra­ca in bla­nuri si miros a naf­tali­na. Chiar ma gan­deam acum ca nu tre­buie sa por­ti haine de blana cu miros de naf­tali­na ca sa ai “com­por­ta­men­tul” imbibat de acel miros car­ac­ter­is­tic.

Prob­a­bil ca tot tim­pul au sa fie oameni tinu­ti in sub­cul­tura, chiar daca sunt pli­ni de diplome de mas­ter sau chiar doctorate…fara numar. Cand toti sunt supra-edu­cati, cum mai faci diferenta intre ei?

Ma intreb daca, atun­ci cand actu­alii pos­esori ai bla­nurilor vor trece in alta stare ter­mo-dinam­i­ca, ce se va intam­pla cu acele bla­nuri, vor fi date mostenire, vom vedea oare o propa­gare a lor in actu­ala pop­u­latie, la nes­far­sit? Dar pe cine pacalesc eu, bla­nurile sunt un semn al unui statut social, sau social­ist, le cam con­fund. Evi­dent ca nu vor dis­parea nicio­da­ta.

Nu e de mirare ca nimeni nu mai se meta­mor­fozeaza de la copil la adult, cu ata­ta naf­tali­na prin jur, mor toate moli­ile. La fel cum nu mai sunt balene sa-l inghi­ta pe Iona, toate le vanam si le uti­lizam sa facem naf­tali­na.

Mer­gand pe ace­lasi fir, o pop­u­latie civ­i­liza­ta ar alege sa renunte la naf­tali­na si sa nu mai poarte bla­nuri din anii 70. Printr-o alta elon­gare a logicii ajungem la con­cluzia ca tar­ile civ­i­lizate sunt pline de molii si poate toc­mai de aceea spun NU bla­nurilor. Un cerc vicios, civ­i­lizat. Eh, e si asta o idee.

Ma bucu­ra fap­tul ca, desi in 2013 de puti­na vreme, am inca acces direct la mod­ul in care roma­nia ara­ta acum 30–40 de ani. Prob­a­bil ca nu-i sin­gu­ra tara din lume de felul asta, da pe altun­de­va nu prea ma plimb zi de zi si deci, ego­ist fiind, nu ma prea intere­seaza.

Am sa inchei cu fap­tul ca naf­tali­na se evap­o­ra si dis­pare, n-ar fi oare posi­bil ca, imbibati fiind de naf­tali­na, pur­ta­torii croni­ci sa se evap­ore si ei ?!?9caf161740be732e869697bc4c32-post

 

© 2013, Andreiul. All rights reserved.

no comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.